Choď na obsah Choď na menu
 


Cestovný ruch je odvetvie zahŕňajúce súbor činností zameraných na cestovanie a následný pobyt, ktorý nie je uskutočňovaný ako pravidelná obživa ako aj na s nimi spojené služby, najmä ubytovanie a stravovanie. Cestovný ruch je jedno z najrýchlejš

Cestovný ruch sa delí hlavne na základe destinácií. Medzi základné destinácie patrí more, hory, zážitkový turizmus v mestách a pri dôležitých pamiatkach, ale taktiež aj turizmus náboženský napríklad púte alebo športový turizmus, keď ľudia cestujú kvôli majstrovstvám, turnajom, atď. Špecifickým druhom turizmu sú kúpele a strediská zamerané na rekondičné pobyty, ide o zariadenia navštevované vo veľkej miere pacientmi a pobyt je pre nich súčasťou liečby. Pobyty zamerané na výučbu jazyka v cudzej krajine patria k jedným z najobľúbenejších medzi mladými ľuďmi. Okrem zdokonalenia sa v cudzom jazyku, má človek možnosť stráviť istý čas napríklad pri mori alebo v zaujímavých historických mestách. V dnešnej dobe sú veľmi populárne cesty do neobývaných a neprebádaných častí zeme.

Organizácia cestovného ruchu v sebe zahŕňa veľké množstvo odvetí. Či bude daná krajina alebo oblasť zaujímavá pre turistov závisí na veľkom množstve faktorov. Často sa stáva, že síce daná oblasť je veľmi špecifická, ak nie sú služby na vysokej úrovni, ľudia si radšej vyberú iný cieľ. Medzi služby v cestovnom ruchu nezaraďujeme len služby sprievodcovské a ubytovacie, ale aj gastronomické, informačné a propagačné, dopravné, poisťovacie, kultúrne, atd.

Vzhľadom na rozvetvenosť služieb je samozrejmé, že cestovný ruch je schopný zamestnať veľké množstvo ľudí rôznych zameraní. Štúdium cestovného ruchu je v dnešnej dobe ponúkané na stredných aj vysokých školách a takisto existuje široká ponuka pomaturitných kvalifikačných kurzov.

ie sa rozvíjajúcich odvetví.

Animácia voľného času je samostatný odbor cestovného ruchu zaoberajúci sa organizáciou voľného času resp. voľnočasových aktivít pre dovolenkárov, ktorí prechodne pobývajú v strediskách cestovného ruchu a turistických destináciách.

Základnou funkciou animácie voľného času je zabezpečiť pre turistov aktívnu zábavu a plnohodnotné využitie voľného času počas ich pobytu v danom mieste. Najčastejšie je realizovaná vo forme animačného programu, ktorého súčasťou sú športové aktivity, umenie (divadlo, hudba a tanec) a animačné aktivity pre deti.